Exempel På Trädgård & Anläggnings Tjänster.

 

 

 

Häckklippning: En formad häck skall klippas minst 1 ggr/år och gärna 2 ggr/år

för att upprätthålla sin funktion och sitt estetiska värde.

Med rätt skötsel blir din häck så vacker som det är tänkt.

 

  

 


Träd: Fällning av enstaka träd. Precisionsfällning när omgivningen tillåter,

annars klättrar jag upp i trädet och monterar på ett säkert sätt ner

det i hanterbara bitar, alltså inga tunga maskiner som skadar din tomt.

Hjälp med att dela upp träd som fallit i storm. (Även jour vid akuta situationer).

Vill ni behålla veden till framtida sköna brasor, kapas givetvis trädet upp

i önskade längder åt er. Tar även bort förväxta buskar och torra grenar.

 

 

 

Gräsklippning: Din gräsmatta skall också vårdas för att den skall behålla sitt vackra utseende.

Det är också viktigt att gräset får återkommande tillskott av både vatten och näring.

Gräsklippningen kommer vid behov att kompletteras med trimning för bästa resultat. 

 

Gör det svårt för mossan: Sista klippningen inför hösten/vintern infaller vanligtvis i slutet av oktober.

Klipphöjden då bör vara 4-5 cm. Tänk på att gräset slutar växa vid en jordtemperatur på 10 grader.

Mossan växer tills det blir tjäle i marken och trivs bäst när det är fuktigt och kallt.  

 

Vertikalskärning: När man vertikalskär en gräsmatta gör man en stor mängd centimeterdjupa snitt i gräsmattan

för att öppna upp gräsfilten. Snitten öppnar vägar som vatten, gödning och luft kan använda för att tränga ned

ordentligt till rötterna. Snittningen leder samtidigt till att grästuvorna delas vilket är gynnsamt för tillväxten.

   


När vertikalskär man en gräsmatta? Man bör har klippt mattan 3-4 gånger på våren innan man vertikalskär den.

Om du inte har ogräs i din gräsmatta så kan man vertikalskära och sedan toppdressa och stödså.


Behandlingen med Stroller får inte ske för tidigt på säsongen utan tidigast i början av maj, då ogräset är i god

tillväxt och medeltemperaturen ligger på minst 10 plusgrader. Man sprider ut dessa medel en varm

sommardag när gräset är torrt och jorden fuktig. På natten bildas en dimma av daggen, som stiger upp

och in i ogräset och på så vis kommer det åt även de svårutrotade ogräsen. 

 

Toppdress: När man räfsar ut toppdress förbättrar man dränering och syreinnehåll i

markytan och ger en jämnare yta och förbättrar klippresultatet. Minskar även risken

för uttorkningsskador. Ökar skottbildningen, tillväxten och får en snabbare etablering

av gräset vid stödsådd. Minskar även förekomst av speciellt ljusgroende ogräs.

Toppdressen gör bäst nytta om den ligger nere på jordytan. Det bästa är om man

vertikalskär mattan före toppdressingen och räfsar noga bort allt löst. Sprid toppdressen

och fördela den med en lövräfsa så att den sjunker ner mellan grässtråna.

 

 

 

 

Sten och plattläggningar: Lägger plattor och stenläggningar. Ibland kan räcka med

omläggning, justering och tvätt för att uppfarten eller uteplatsen ska bli snygg igen.


Vad kostar sten och plattläggning?

Man brukar räkna med någonstans mellan 2-5 gånger mer än vad själva materialet kostar.

Detta varierar myckt på grund av att förutsättningarna kan vara så olika.

Faktorer som påverkar är tomtens beskaffenhet, underlag, tillgänglighet för maskiner,

stensort, hur stor ytan är och hur mycket förarbete som krävs.

 

 

 

Högtryckstvättar bort mossa och föroreningar:

Ibland kan det räcka med en tvätt för att det ska bli snygg igen. Högtryckstvättar

bort mossa och föroreningar på plattor, stenläggningar och trädäck.

 

 

Röjning & bortforsling: Bråte och avfall som samlats på tomten. Hjälper till med

sortering och bortforsling av trädgårdsavfall och skräp. Vid mindre mängder (en sopsäck)

så ingår detta i arbetet men vid stora kvantiteter så gäller Sysavs deponeringsavgifter.


 

Semester tillsyn: Om du åker på semester några veckor över sommaren

så kan service syd sköta din trädgård under tiden du är borta.

Klipper gräset, Vattnar blommor och växter. (Så att det ser ut som om någon är hemma.)


 

Ut eller in flyttning: Rensar och gör snyggt i trädgården.

 


 

 

*Många av dessa tjänster kan ni om ni har rätt till, använda ert RUT, skattereduktion på 50%.

Det innebär att ni endast blir fakturerade halva arbetskostnaden.

Kontakta mig så berättar jag mera om denna förmån och hur det kommer er till del.


Trädgård & Fastighets Service Syd  |  Arbetskraften med alla möjligheter