-Efter-

En mer lättskött -Efter-
Välkommen med er förfrågan!

Alla priser är inklusive moms. Innehar F-skatt samt gällande försäkringar.

Trädgård & Fastighets Service Syd  |  Arbetskraften med alla möjligheter Anläggning av plattor och smågatsten

-Kantsten-

För att skilja

Jord från singel

-Anläggning byasten-

För en mer lättskött

Framsida

-Platt yta under soptunnor-

Efter krav från renhållningsverket

Byamur, smidesgrind och trappa av gatsten

Häckklippning

Trädäck och byamur

Villastaket

Ner klippning av förvuxen thujahäck

Anläggning av stengärde

-Före-

Anläggning av platt yta för utökad cykel parkering

Fällning av enstaka träd. Precisionsfällning när

omgivningen tillåter, annars klättrar jag

upp i trädet och monterar på ett säkert sätt

Fällning av enstaka träd. Precisionsfällning när omgivningen tillåter,

annars klättrar jag upp i trädet och monterar på ett säkert sätt

Staket monterat på plintar.

Bokhäck.

-Efter-

Limmat kantsten, rullat ut gräs på rulle

Och lagt halv plattor under staket.

-Före-

Schaktat bort jord

  Komposit trädäck.

Komposit trädäck med

spotlights.

Komposit trädäck.

Anläggning stödmur

Anläggning av gräsmatta

Thujahäck

Förberedelse för plantering av thujahäck

Högtryckstvättar bort mossa och föroreningar

(balkong ön Limhamn)Ibland kan det räcka med en tvätt för att det ska

bli snygg igen. Högtryckstvättar bort mossa och

föroreningar på plattor, stenläggningar och trädäck.

Häckklippning: En formad häck skall klippas minst 1 ggr/år och gärna 2 ggr

för att upprätthålla sin funktion och sitt estetiska värde.

Med rätt skötsel blir din häck så vacker som det är tänkt.

Gräsklippare med uppsamlare:

Din gräsmatta skall också vårdas för att

den skall behålla sitt vackra utseende

-Vertikalskärning-

Snitten öppnar vägar som vatten, gödning och luft kan använda för att tränga ned ordentligt till rötterna.

Anläggnings vertyg

Anläggnings verktyg & maskiner

Förbereder för pool grävning

                       Gräver poolen

Börjat bygga teknikrumet. Kopplat och lagt dränering. Makadamat och satt balkarna som stabiliserar poolen

Monterat plåtkanten och mattan i botten

 Kopplat pump/renings system, monterat linern och fyllt upp med vatten. Satt stödmuren och börjat gjuta stödpelare till trädäcket.

                        Lägger trädäcket.

Börjar montera pool taket, sen återstår återställning av gräsmattan.

         Monterat plank på plintar

Målar planket grått.